DE VIKTIGASTE SEGELFARTYGSPROJEKTEN
DÄR ALLAN PALMER HAR VARIT INVOLVERAD


Segelfartyg

Marité, Albanus, Jacobstads Wapen, Linden, Gunilla, Tre Kronor av Stockholm, Eugenia, Hoppet

MARITÉ
Stockholm

Den enda kvarvarande franska Grand Banksskonaren i världen, helt restaurerad i Sverige av privata ägare. Seglar charter.
Allan Palmer hade en ledande roll i uppriggning och testsegling. Han arbetade också ombord de första seglingssäsongerna 1987 och 1988 och senare bl.a. som styrman under atlantseglingen ¨Columbus regatta -92¨.

Marite är idag såld till Frankrike där hon igen går igenom en fullständig renovering.

ALBANUS
Mariehamn, Åland

Traditionell åländsk fraktskuta. Nybyggd 1988 efter en förebild från1904. Seglar huvudsakligen med ungdomar.
Allan Palmer ansvarade för konstruktion och uppsättning av stående och löpande rigg, samt planering av fartygets inredning.
1990 till -99 var A.P. fartygets huvudskeppare och han seglar fortfarande skutan nu och då.

JACOBSTADS WAPEN
Jakobstad

En vetenskapligt noggrann replik (förutom modern teknik under däck) av ett handelsfartyg från 1700-talet. Seglar huvudsakligen kort charter.
Färdigställdes år 1994 med stående och löpande rigg helt i handslagen hampa. Allan Palmer ansvarade för det praktiska riggningsarbetet och däcksfunktionerna, samt ledde den första månadens testseglingar och besättningsträning.

LINDEN
Mariehamn

Seglande passagerarfartyg. Byggd 1993 med ett fraktfartyg från 1920 som förebild.
Allan Palmer konstruerade riggen, ledde uppriggningen och seglar ombord, till och från, främst under längre resor.

GUNILLA
Öckerö, utanför Göteborg

Byggdes som motorskonert 1939 och byggdes1999 om från lastfartyg till seglande gymnasieskola för oceanfart, riggad som 3-mastad bark.
Allan Palmer designade riggen, ritade alla rundhult, beslag, segel m.m. ledde det praktiska arbetet inkl. uppriggningen, samt de första testseglingarna. Gunillas undermaster och de tre undre rårna är i stål, resten i trä. Förutom att modern svetsteknik har använts så följer hela riggens och beslagens utformning gammal tradition.

BRIGGEN
TRE KRONOR
AV STOCKHOLM
Stockholm

Baserad på briggen Gladans skrovlinjer från 1859 och med en rigg strikt enligt sen 1800-talstradition, designad av Allan Palmer. Tre Kronor är oerhört noggrannt byggd med högsta kvalitetskrav in i minsta detalj. Briggen blev seglingsklar sommaren 2007 Briggen blev segelklar år 2007 och seglar nu, med Allan Palmer som befälhavare, både som skolskepp och charterfartyg. Briggen Tre Kronor Ab som driver fartyget har ambitionen att "arbeta med projekt som befrämjar miljö, ungdomar och tillväxt i Östersjöregionen".
Oberoende av vilken typ av resor det gäller, seglas fartyget aktivt och alltid med ungdomar i besättningen.

EUGENIA
Kimito

Nybyggda jakten EUGENIA från Kimito och den restaurerade galeasen OLGA från Nystad är andra projekt där A. Palmer Sailing har ansvarat för riggningen.

HOPPET

Just nu pågår restaureringen av den av estlandssvenskar byggda skonerten (galeasen) Hoppet av Spithamn. Allan Palmer har ritat och lett bygget av en ny rigg som nu ligger i Mariehamn i väntan på att fartyget blir färdigt.