A. PALMER SAILING AB LTD

A. Palmer Sailing Ab Ltd bildades 1999 av Allan Palmer som också är ensam ägare till bolaget. A.P.S. huvudsakliga verksamhet är att bedriva chartersegling med skonerten Nordboen.

Bolaget bedriver också konsultverksamhet för olika segelfartygsprojekt, huvudsakligen riggdesign, planering av däcksfunktioner, uppriggning samt testsegling och besättningsträning.

Allan Palmer seglar huvudsakligen som skeppare på Nordboen och nu även som befälhavare på briggen Tre Kronor.

Förutom den marina verksamheten ägnar han sig åt illustrationsarbeten, layout, teckning, målning och skulptur. Han har bl.a. utformat ett 20-tal av Ålands frimärken och andra postala produkter.


Nordboen

projekt